Varför nedprioriterar Socialdemokraterna kvinnors hälsa?

För någon vecka sedan hade styret i Region Skåne en möjlighet att göra skillnad för kvinnors hälsa. Av det som hade kunnat bli ett avgörande steg i arbetet för att stärka kvinnors hälsa blev det snarast ingenting. Istället valde man att fortsätta skapa en stor osäkerhet för skånska kvinnor.

I Regionens Upphandlingsstrategiutskott behandlades ett viktigt beslut kring Naturunderstödd rehabilitering, mer känt som Natur på recept. 90 % av deltagarna i Natur på recept är kvinnor, vilka lider av psykisk ohälsa såsom depression och ångest. Flertalet av dessa kvinnor är mellan 35 till 55 år. Tjänstemannaförslaget som låg på bordet med förlängning i två år ändrades av styret till en förlängning på ett år. Allians för Skåne yrkade självklart bifall på tjänstemännens förslag på en tvåårig förlängning.

Det är med stor oro man kan se att utmattningsdiagnoserna i vårt land blir allt fler och att den psykiska ohälsan breder ut sig. Kvinnor är mer drabbade än män. Köerna till behandling är fortfarande oacceptabelt långa och samhällets kostnader ökar ständigt. Försäkringskassan talar om att depression och utbrändhet kostar samhället runt 25 miljarder varje år, för att nu inte nämna det mänskliga lidandet. Natur på recept har gett snabba resultat och investeringarna närmast försumbara i jämförelse med fördelarna som satsningarna har genererat.

Natur på recept infördes av Alliansen i Region Skåne under förra mandatperioden. Behandlingsformen medger att läkare skriver ut recept på riktade aktiviteter i naturen hos utvalda, kompetenta vårdgivare. Resultaten är tydliga och mätningarna säkra. Patienter som kommer i kontakt med naturen blir starkare och friskare på ett flertal sätt. Antalet besök på vårdcentraler har minskat med 28 % för de som vårdats i Alnarp och på jämförbara faciliteter gentemot en 8 % minskning för de som genomgått sedvanlig rehabilitering. En än viktigare skillnad låg i behovet av psykiatrisk vård på sjukhus som minskade för Alnarpsgruppen med sex dagar jämfört med 0,2 i kontrollgruppen. Studien visar samtidigt att 80 % går tillbaka till jobb och studier efter avslutad rehabiliteringen.

Region Skånes sjukvårdskostnader rusar i höjden och risken är stor att Socialdemokraterna svarar med den sedvanliga osthyvelspolitiken när man borde ta ansvar och göra rätt prioriteringar. Istället för att välja att se de stora utmaningarna och fatta tuffa beslut, kommer (S) att ta fram osthyveln för att göra det man gör bäst. Ta bort lite här och lite där, tills det till sist inte blir så mycket kvar av något. Den sortens politik har aldrig visat sig speciellt effektiv och visar inte på något politiskt mod, vilket behövs i en tid som denna.

 

 

2 kommentarer

    1. Visst är det så. I Skåne införde Alliansen Natur på Recept på test under förra mandatperioden och det har gett fantastiskt resultat. Efter att vi haft inne den här debattartikeln i Skånes största tidningar har nu S i Skåne gått ut och backat projektet. Så vi lyckades flytta positionerna. Något vi är riktigt glada för men gladast är såklart de som har nytta av receptet. Politik kan göra skillnad =)

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *