Skanörs skola – Vilken bra dag!

Ulrica Skanörs skolaJag sitter sedan en rad år tillbaka som ledamot i Vellinge kommuns Utbildningsnämnd med tillhörande arbetsutskott. Där sitter jag som en av flera med ansvar för skolorna i vad som allt som oftast utses till Sverige skolkommun i fler mätningar än en. Skolan har alltid och kommer alltid vara oerhört prioriterad fråga i kommunen där vi Moderater styr med egen majoritet sedan 27 år tillbaka.

Som ledamot i Utbildningsnämnden är vi faddrar till några stycken skolor/förskolor var. Det är ett trevligt uppdrag men jag önskar att lära mer. Därför har jag valt att också göra riktiga arbetspass i Vellinges skolor. Målet är att jobba mig igenom alla grundskolor under året som kommer. Jag har tröttnat på verksamhetsbesöken där vi kommer i grupp. Där vi sitter ner med ett kollegieblock och allt som oftast ställer konstlade frågor och därmed också många gånger ges de konstlade svaren.

Jag vill göra ett arbetspass i skolans miljö. Jag har bett rektorerna att sätta mig där de önskar. Vill de visa bra saker ska de visa dem. Har de utmaningar vill jag se och höra om dem. I onsdags var jag som sagt på Skanörs skola. Dagen inleddes på lågstadiet hos klass 3 med både svenska och mattelektion. Mycket har förändrats sedan man själv gick i skolan. Lärteknikerna är annorlunda och jag gillade att man lät barnen ta plats. Att barnen fick utmanas i en värnade miljö. Att de faktiskt fick visa sig duktiga. Att alla gavs en möjlighet till det och att alla faktiskt tog den.

Sen gick dagen vidare till en lunch med vice rektorn och ett samtal som startade i fikarummet några timmar tidigare med lärare kring den situation kring nyanlända som vi i Vellinge nu också står inför i större volymer än tidigare. Just den biten återkommer jag kring i ett senare blogginlägg efter fler skolbesök och politisk diskussion i vår Moderata grupp. Men diskussionen vi hade var bra och viktig. Målet att även här leverera Sveriges Bästa är gemensamt och givet. Vellinge gör inget annat än levererar i högsta kvalitet.

Därefter fortsatte dagen med tysk lektion tillsammans med en rad killar i klass åtta. Roligt att se hur man även här fokuserar på det talade ordet. Att skriva är viktigt men att tala och våga ta för sig kanske än viktigare. Dagen avslutades med elevråd och diskussioner om sociala medier. Våra barn lever i en annan värld än den vi levde i på gott och ont.

Det var en fantastiskt fin dag på Skanörs skola och jag blev bemött med en värme från alla jag mötte. Vellinge har några av landets bästa skolor. Det vet vi. Men den är inte så av en slump. Vi jobbar var dag precis hela tiden. Inget kommer gratis. Det ligger hårt gemensamt arbete bakom varje resultat och framgång. Samtidigt har vi också utmaningar ni andra många gånger inte har. De utmaningarna återkommer jag dock till först efter att alla skolor besökts. Först då anser jag mig ha rätten att uttala mig.

Stort tack till alla lärare och elever på Skanörs skola för en dag jag kommer bära med mig mycket länge. En dag som gav en riktig inblick i er verksamhet och i er vardag. Skanörs skola är en skola att vara stolt över!

Ulrica

 

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *