Din vän i politiken

För en vecka sedan hade jag den stora förmånen i livet att få checka in för mitt första arbetspass på SUS (Skånes universitetssjukhus). Närmare bestämt på Neonatalavdelning i Lund. Din vän i politiken har jag valt att kalla den resa jag nu ger mig ut på. En resa för att komma närmare de verksamheter jag som fritidspolitiker ansvarar för. I mitt fall är det som sjukvårdspolitiker i nämnden som hanterar verksamheten för Malmö och Lunds lasarett samt viss primärvård men också som skolpolitiker i Vellinge. Det innebär att jag nu kommer att ägna en stor del av min tid åt att komma närmare svensk välfärds två stora utmaningar, sjukvård och skola.

Tanken är att tillbringa en arbetsdag per vecka under överskådlig tid åt att göra just riktiga arbetspass sida vid sida med personalen på lasaretten eller i skolan. Jag har själv tröttnat på de där verksamhetsbesöken där vi politiker oftast kommer i grupp. Där mötena sker över ett kollegieblock och en kopp kaffe. Möten som oftast leder till konstlade frågor och ibland lika konstlade svar. Jag vill göra arbetspasset, se utmaningar, se glädje, se irritation, se sorg. Jag vill samtala och ställa frågorna när frågorna ska ställas. Jag vill uppleva och jag vill också ge.

Jag har varit väldigt tydlig inför och under de två arbetspass jag i nuläget genomfört med att det är Ulrica alla träffar. Inte först och främst Moderaten. Det finns en väsentlig skillnad i det. Efter att dagarna nu genomförts känner jag att just den vinkeln varit den viktigaste för att dagarna nu bidragit med de som de faktiskt har. Att det är Ulrica alla möter syns också via det visitkort jag tagit fram. Inte som kampanjmaterial utan för att de jag möter ska ha något med sig som de kan använda för att återkoppla om de känner behov av det i framtiden. Kortet har ingen partilogga. Kortet är inte i partiets färger. Mailadressen visar avsändarens partitillhörighet. Det är allt.

Förra veckan jobbade jag då på Neonatal i Lund men också på Skanörs skola. Mer om de besöken under de närmaste dagarna. Nästa vecka är IVA I Malmö i nuläget inbokat. Trots endast två arbetspass kan jag redan säga att det här är det absolut mest spännande och roligaste jag gett mig ut på. Redan nu har jag fått så mycket till mig och jag ser med stor glädje fram emot allt jag nu ska få lära och uppleva.

Hoppas ni följer min resa. Den sker under #dinvänipolitiken

Bästa hälsningar, Ulrica

Din vän i

 

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *